Uudised

Õige õlivalik säästab kütust

Õige õlivalik säästab kütust

Autos kasutatavatele mootoriõlidele hakkab juht mõtlema rohkem siis, kui sõiduki garantii läbi ja margiteeninduse kõrval ka teisi teenindussaale kasutama hakatakse. Kuid ka garantii lõppedes ei tohi õlide osas järeleandmisi teha.

 

Hinnatundlikul autoomanikul võib garantii lõppemine mõjuda otsekui päästeingel – enam ei pea käima margiteeninduses autot hooldamas ja võib proovida ka naabri garaažis asuvat töökoda.

 

Kuid nii nagu odav hind ei pruugi tähendada säästu, ei maksa liialt õliostuga koonerdades kokkuhoidu loota. Hea õli tagab mootorile pikema eluea ja mõjub hästi ka kütusekulule. Hinnanguliselt aitab kvaliteetne mootoriõli säästa kuni 3% kütusekulult.

 

Et pärast garantiiaja lõppu on autoomanikul endal võimalus oma auto eest personaalsemalt hoolitseda, siis enne iseseisvalt mootoriõli ostmist tasuks end kurssi viia, mida erinevad näitajad tähendavad ja kuidas need autos käituvad.

 

Kvaliteedimärgis loeb
Kõigepealt tuleb õli valikul lähtuda sõidukitootja tehnilistest nõuetest. Need on ära toodud tehnilises dokumentatsioonis ja üldjuhul ka kasutusjuhendis. Üks esimesi termineid, millega kokku puututakse, on viskoossus.

 

Näiteks võib õlikanistrilt leida kombinatsiooni 5W-40, esimene number, antud juhul 5. See näitab õli voolavust madalatel temperatuuridel. W tähistab aga talve. Mida väiksem number, seda vedelam talvel õli on. Teine number näitab õli võimet säilitada paksus kõrgetel temperatuuridel ehk suvist viskoossust.

 

Määrdeõlide kvaliteediklassid on Euroopas ja Ameerikas erinevad. Neid määravad nii Euroopa autotootjate assotsiatsioon (ACEA), Ameerika naftainstituut (API) kui ka autotootjad ise. Kuna kasutatav õli mõjutab otseselt auto heaolu, siis autotootjate nõuded määrdeõlidele on karmimad, kui näiteks ACEA seatud nõuded. Kõik selleks, et tagada auto korrashoid.

 

ACEA on õlid seadnud nelja kategooriasse. A-kategooria moodustavad sõiduautode ja väike-tarbesõidukite bensiinimootoritele mõeldud õlid. B-kategoorias on sõiduautode ja väike-tarbesõidukite diiselmootoritele loodud õlid. C-kategooria moodustavad katalüsaatorisobilikud õlid. See kategooria on muide suhteliselt uus ja loodi alles kaheksa aastat tagasi. E-kategooria moodustavad rasketehnika õlid.

 

API on õlid kvalifitseerinud kahte gruppi. S-kategooria õlid on mõeldud bensiinimootorile, C-kategooria diiselmootoritele. Küll on API-süsteemis lisaks S või C tähele veel üks tähis. Nii võib leida näiteks SM ja SN õlisid, samuti CD ja CF õlisid. Mida kaugemal tähestikus teine täht asub, seda kõrgema kvaliteediga on õli. Nii on SN õli kvaliteetsem kui SM õli.

 

Õlide kvaliteedimärgistele tuleb tähelepanu pöörata, sest uuemate autode puhul on õli kvaliteet äärmiselt oluline. Mootorite viimistlusaste on väga täpne, piltlikult öeldes on õlikanalid väga peened ja lasevad läbi vaid väga hästi voolavat õli. Õli peab olema nõuetekohase viskoossusega nii uuena kui ka tegema oma tööd 25 000 kilomeetri läbisõidu järel.

 

Teisalt ei maksa aga vanemate autode mootoritesse kõige uuemaid, niinimetatud kütuseökonoomia õlisid valada, kuna vanemad mootorid on sageli valmistatud paksemate õlide jaoks. Ka siin tuleb arvestada autode eripära.

 

Kui eelnevalt oli juttu, et ACEA paigutab õlid nelja kategooriasse, millest üks on C ehk katalüsaatorisõbralikud õlid. Miks nende kasutamine siis eriti kasulik on?

 

Esiteks pikeneb mootori eluiga. Seda on paslik teada kõigil autokasutajatel, kuid eeskätt isikliku pereauto omanikel, kes plaanivad seda veel pikki aastaid kasutada. Seepärast tuleb hoolitseda, et mootor igati töökorras püsiks.

 

Teiseks juba eelnevalt viidatud kütusekulu vähenemine kuni kolm protsenti. Kütust kulub vähem, kuna õige õli määrib paremini, takistus kolbide ja teiste liikuvate osade liikumisel on väiksem. Õige viskoossus tagab juurdepääsu kõikidele määrimist vajaminevatele kanalitele.

 

Samuti põlemiskambri, pihustiotste ja klappide puhtus tagab optimaalse kütusekulu. Kui auto keskmine kütusekulu on 7 l/100 km, siis kogu 30 000 km õlivahetuse intervalli ajal on kulutatud kütust 2100 l. Kui kokkuhoid oleks 3%, siis rahaliselt on see ca 63 liitrit, mis rahas teeb ca 82 eurot (kütuseliitri maksumus 1,30 eurot). Seega saame õli justkui tasuta.

 

Kolmandaks tasub välja tuua mootoririkete ohu vähenemise. Õige õli mitte ainult ei määri, vaid hoiab mootorit puhtana. Samuti peab õli hoidma mootori detailid ohutul töötemperatuuril, seega neid piisavalt hästi jahutama. Madala kvaliteediga õli aga vananeb kiiremini. Katalüsaatoriga autodel vanade, mitte C-kategooria õlide kasutamine võib viia katalüsaatori kiiremini rivist välja.

 

Samuti tasub kvaliteetse C-kategooria õli kasutegurina tuua välja suureneva mootori võimsuse. Uued õlid on edasiarendatud hõõrdemodifikaatoritega ja vähendavad hõõrdumist. Samas peab olema kasutusel konkreetsele mootorile sobilik õli, mis tihendab kolvi ja silindriseina vahet ning vähem satub karterisse põlemisjääke. Kvaliteetne mootoriõli ei lase tekkida klapi- ega põlemiskambri ning pihustiotste sadestisi ning seeläbi ei vähene ka mootori võimsus.

 

Vähem heitgaase
Viimase kasutegurina võib rõhutada ka vähenevat keskkonnasaastet. Kümne aastaga on keskkonnanõuete karmistudes ja mootoritehnoloogiate arenedes kasvanud mootoriõlidele esitatavad jõudluse nõuded väga oluliselt. On pikenenud õlivahetuse intervall ning mootoriõlid peavad toimima aina karmistuvates kasutustingimustes.

 

Tänapäeva automootoris kasutatakse heitgaasi järeltöötluseks katalüsaatoreid ja seetõttu sobivad katalüsaatorisõbralikud C-kategooria õlid. Tulemus on puhtamad heitgaasid ja väiksem saaste. Täitmaks Euroopa Liidu nõude Euro 4 ja Euro 5 norme on toimunud märkimisväärne kahjulike heitmete vähendamine kõikidel sõidukitüüpidel.

 

Keskkonnale bensiinimootoritest suuremat mõju avaldavates diiselmootorites tekivad põlemisel tahked osakesed, mis püütakse kinni DPF-filtriga.

 

Mootoriõlis sisalduv sulfaattuhk põhjustab tuha sadestumise filtris ja katalüsaatoris. DPF-filtri blokeerumisest tulenevalt suureneb vastusurve põlemiskambrile ning sellest tulenevalt kütusekulu kasv. DPF-filtri vahetus võib olla väga kulukas, ulatudes tuhandetesse eurodesse.

 

Autotootjate spetsifikatsioonid ja ACEA uued nõuded sisaldavad märkimisväärseid piiranguid sulfaattuha, fosfori ja väävli sisaldusele õlides. Selle tulemusena on uued õlid varasematega võrreldes kõrgtehnoloogilisemad ja vähem keskkonda saastavad.

 

Allikas: http://www.e24.ee/785498/oige-olivalik-saastab-kutust/