Uudised

Kuidas hoida pikivahet?

Asulasiseselt ja soodsates ilmastikuoludes (kui kiirus ei ületa 60 km/h) peab minimaalne pikivahe eessõitva autoga olema 2 sekundit. Kaherattalise või suure sõiduki taga, halva ilmaga ning asulavälisel teel sõites tuleb vahet suurendada 3 sekundini. 19% noortest ja algajatest juhtidest möönab, et sõidavad eessõitjale liiga lähedal.

 

Vanematest ja kogenenumatest juhtidest tunnistab vaid kõigest 6% sama käitumist. Liiga väikest pikivahet hoiavad enamasti sportautode ja maasturite juhid, samas kui pere- ja väikeautode juhid eelistavad hoida ohutumat vahet.

Liiklusseaduse kohaselt peab juht vastavalt sõiduki kiirusele ning tee- ja ilmastikutingimustele hoidma sellist pikivahet, mis võimaldab vältida otsasõitu ees ootamatult pidurdanud või seisma jäänud sõidukile (§ 46, lõige 1). „Pikivahet tuleb suurendada, kui ilmaolud või veos muudavad pidurdusteekonna pikemaks,“ soovitab Renault’ autokooli direktor. Teine põhjus pikivahe suurendamiseks on piiratud nähtavus – näiteks öösel või udus valgustamata teel sõites. Samal põhjusel tuleb pikivahet suurendada ka suurte sõidukite taga. „Kui sõita otse teise auto, eriti veoauto või bussi taga, ei ole näha, mis toimub teel selle sõiduki ees või kõrval,“ ütlevad Renault’ autokooli sõiduõpetajad. Suuremat pikivahet tuleb hoida ka mootorratturitega, sest nad pidurdavad sageli mootoriga (gaasi vabastades ja käike vahetades), mis tähendab, et nende taga sõitjad ei saa loota ainult piduritule süttimisele kui pidurdusmärguandele. Lubamatu on sõita eessõitvale autole väga lähedale, et sundida selle juhti rida vahetama. See pole ohtlik mitte ainult pidurdusruumi puudumise tõttu ootamatuse korral, vaid eessõitja võib ehmuda ja teha äkilise, ohtliku manöövri.

„Sõites ühtlase kiirusega ning kui plaanis pole möödasõitu, on parem hoida 3 sekundist suuremat pikivahet. Nii on parem nähtavus ning juht ei sõltu eessõitja käitumisest ja tal on rohkem aega sellele reageerida,“ seletavad Renault’ autokooli sõiduõpetajad. Suurem pikivahe tähendab ka kütusesäästu, sest võimaldab sõita sujuvamalt. Enamik tagant otsasõite tuleneb liiga väikese pikivahe hoidmisest.. Aastaid on suutmatus hoida ohutut pikivahet olnud ka üks peamisi liiklusõnnetuste põhjuseid sirgetel teelõikudel.

Kuidas mõõta pikivahet sekundites:
· Valige enda ees kulgeval teel mingi orientiir (nt liiklusmärk või puu).
· Kui eessõitja möödub sellest orientiirist, hakake sekundeid loendama.
· Kui teie auto esiosa jõuab samasse punkti, lõpetage loendamine.
· Aeg sekundites hetkest, mil teie ees sõitev auto möödus orientiirist, hetkeni, mil teie enda auto jõudis samasse punkti, väljendabki pikivahet sõidukite vahel.

 

Millistes olukordades tuleks pikivahet suurendada:
· märjal, lumisel või jäätunud teel; · piiratud nähtavuse korral – udus, vihmas või lumesajus;
· bussi, veoauto või muu suure sõiduki taga sõites; · mootorratta või mopeedi taga;
· teise sõiduki pukseerimisel või raske koorma vedamisel.

 

 

 

 

* Allikas: https://www.riigiteataja.ee/akt/117032011021?leiaKehtiv ** Allikas: www.smartmotorist.com