Uudised

Muudatused A- ja D-kategooria juhi vanuse alammäärades

Muudatused A- ja D-kategooria juhi vanuse alammäärades

Alates 2013. aasta 19. jaanuarist muutub A- ja D-kategooria juhi vanuse alammäär - uueks alammääraks on 24 aastat. Juhul, kui isikul on eelnevalt vähemalt kaks aastat olnud A2-alamkategooria mootorsõiduki juhtimisõigus, saab A-kategooria mootorsõiduki juhtimisõigust taotleda 20-aastaselt.

 

Alla 24-aasta vanused isikud, kes alustasid A- või D- kategooria koolituskursusel osalemist või eelnimetatud kategooriate mootorsõiduki juhtimisõiguse taotlemist enne 19. jaanuarit 2013 ning ei ole nimetatud kuupäevaks A- või D-kategooria mootorsõiduki juhtimisõigust saanud, saavad juhtimisõiguse taotlemist jätkata üksnes 24-aastaseks saamisel.

 

Alates uuest aastast A- ja D-kategooria mootorsõiduki juhtimisõigust alla 24-aastastele isikutele ei anta ning vastava kategooria juhiluba neile ei väljastata. Uuest aastast jõustub A2-kategooria mootorratta mõiste, mille kohaselt kuulub A2-kategooria alla mootorratas, mille mootori võimsus ei ületa 35 kilovatti või mille võimsuse ja massi suhe ei ületa 0,2 kilovatti kilogrammi kohta ning mis ei ole ümber ehitatud sõidukist, mille võimsus on vähemalt kaks korda nii suur.

 

Allikas http://www.liiklus.ee/ee-

 

Kõigil, keda see muudatus puudutama hakkab, on veel sel suvel õpingutega alustades viimane võimalus juhiload enne muudatuse jõustumist kätte saada! Vali endale sobilik kursus SIIT!