Uudised

Alates 19. jaanuarist väljastatakse C- ja D-kategooria juhtimisõigus viieks aastaks

Maanteeamet hakkab laupäevast väljastama C- ja D-kategooria juhtimisõigust viieks aastaks ning juhiloa tagumisel küljel on kategooriate lõikes näha juhtimisõiguse kehtivusaeg.

 

Juhul, kui isik näiteks töötab veoauto- või bussijuhina, tuleb tal juhiluba vahetada iga viie aasta möödumisel, teatas maanteeamet.

 

Juhiloa esiküljele lisandub masinloetav kood. Laupäeval, 19. jaanuaril hakkavad kehtima Euroopa Liidu juhiloa direktiivi nõuded, millest on tingitud ka kõik muudatused juhiloal ja juhtimisõiguse andmisel, teatas maanteeamet.

 

Juhiloa tagaküljele kantakse uued kategooriad AM ja A2 ning juhtimisõiguse kategooria kehtivuse lõpp, sest C- ja D-kategooriate ning nende alamkategooriate puhul kehtib juhtimisõigus alates 19. jaanuarist viis aastat. Juhiloale on jäetud ka koht kiibi jaoks, kuid praegu kiipi veel ei kasutata.

 

Suuremad muudatused on A- ja D-kategooria mootorsõidukite juhtimisõiguse andmisel, kus nende kategooriate juhtimisõiguse taotlemise vanuse alammäär on 24 aastat. Juhul, kui isikul on eelnevalt A2-alamkategooria või kuni 25 kilovatise mootori võimsusega A-kategooria mootorratta juhtimisõigus vähemalt kaks aastat olnud, siis saab A-kategooria mootorsõiduki juhtimisõigust taotleda 20-aastaselt.

 

Alates 19. jaanuarist jõustub ka A2-kategooria mootorratta mõiste. Selle kohaselt kuulub A2-kategooria alla mootorratas, mille mootori võimsus ei ületa 35 kilovatti või mille võimsuse ja massi suhe ei ületa 0,2 kilovatti kilogrammi kohta ning mis ei ole ümber ehitatud sõidukist, mille võimsus on vähemalt kaks korda nii suur.

Alates 19. jaanaurist tuleb Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigis ja Šveitsis väljaantud juhiluba, kui selle kehtivusperiood on pikem kui kümme aastat, välja vahetada Eesti juhiloa vastu 24 kuu jooksul elamisõiguse saamisest või Eestisse elama asumisest arvates. Viimast tähtaega hakatakse arvestama alates 19. jaanuarist.

 

Allikas www.liiklus.ee