Uudised

Kehtetu juhiluba ja tervisetõend peatavad juhtimisõiguse

Kehtetu juhiluba ja tervisetõend peatavad juhtimisõiguse

Maanteeamet tuletab meelde, et juhi terviseseisund peab vastama liiklusseadusega kehtestatud tervisenõuetele ning seda tõendab tervisekontrolli teostaja väljastatud tervisetõend. Liiklusseaduse kohaselt peatub mootorsõiduki juhtimisõigus siis, kui juhiloa kehtivusaeg on lõppenud või saabub mootorsõidukijuhi järgmise tervisekontrolli läbimise tähtpäev.


Mootorsõidukijuht läbib tervisekontrolli iga kümne aasta järel juhiloa vahetamisel või järgmise tervisekontrolli tähtpäeva saabumisel. Juhul kui järgmise tervisekontrolli läbimise tähtpäev saabub kuni kuus kuud enne juhiloa kehtivuse lõppemise tähtpäeva, tuleb tervisekontroll läbida hiljemalt juhiloa kehtivuse lõppemise tähtpäeva saabumisel. Mõnel juhul tuleb tervisekontroll läbida ka tihedamini, sõltuvalt juhi tervisest. On juhtumeid, kus perearst või komisjon võib määrata järgmise tervisekontrolli läbimise tähtajaks lühema aja, näiteks ühe aasta. Viimasel juhul tuleb eriti tähelepanelik olla ja õigeaegselt tervisekontroll läbida. Vastasel juhul võib isiku juhtimisõigus peatuda, nagu juhiloa kehtivuse lõppemisel.

Kehtivusaja kontroll ja teavitus

Tervisetõendi kehtivust saab kontrollida internetist aadressil:https://paberivaba.ark.ee, valides menüüst Juhtimisõigus ja juhiload.


Et juhiloa või tervisetõendi kehtivusaja lõppemine ei tuleks ootamatult, soovitab Maanteeamet tellida eesti.ee kodulehelt vastava teavituse.

 

30 päeva enne järgmise tervisekontrolli läbimise tähtpäeva saabumist või juhiloa kehtivusaja lõppu saadab Maanteeamet isiku soovil tema poolt esitatud mobiiltelefoni numbrile või elektroonilisele postiaadressile teate selle kohta, et isiku juhtimisõigus peatub järgmise tervisekontrolli läbimise tähtpäeval või järgmisel päeval juhiloa kehtivusaja lõppemisest.


Mootorsõidukijuhi tervisetõendi väljastab perearst, v.a tervisekontrolli D- ja DE-kategooria ning nende alamkategooriate mootorsõidukite, B-kategooria takso ning A-, B- ja C-kategooria alarmsõidukite juhtidele ja juhtimisõiguse taotlejatele ning mootorsõidukijuhtide õpetajatele – neile väljastab tõendi liiklusmeditsiini komisjon. Tervisetõend tuleb esitada lähimasse liiklusregistri büroosse.


Need, kelle tervisetõendil ei ole arsti märgitud kehtivuse lõppkuupäeva, peavad uue tervisetõendi esitama koos juhiloa vahetamisega.


Mootorsõidukijuht läbib üldjuhul tervisekontrolli iga 10 aasta järel ning iga 5 aasta järel järgmistel juhtudel:
- üle 65-aastane A-, B- ja BE-kategooria ning nende alamkategooriate mootorsõiduki juht;
- üle 50-aastane C-, CE-, D- ja DE-kategooria ning nende alamkategooriate mootorsõiduki juht, T-kategooria traktori- ja liikurmasina juht, B-kategooria takso juht, A- ja B-kategooria alarmsõidukite juht ning mootorsõidukijuhtide õpetaja.

 

Täiendav info:
Toivo Kangur
Eksamiosakonna juhataja
Maanteeamet
tel 636 1116
e-post: toivo.kangur@mnt.ee
Allikas: Maanteeamet www.mnt.ee